Biuletyn Informacji Publicznej - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie

obwieszczenie z dnia 21 lipca 2022 r. znak: SKO.73.358.2022

22 lipca 2022

Olsztyn, dnia 21 lipca 2022 r.

SKO.73.358.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie informuje, że w dniu 21 lipca 2022 r. za pośrednictwem operatora pocztowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie została przekazana – wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy – skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie znak: SKO.73.141.2022 z dnia 25 maja 2022 r. utrzymującą w mocy decyzję znak: RRG.6730.220.2020 (nr: 27.2022) wydaną w dniu 28 stycznia 2022 r. przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Giżycko Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Giżycko w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie kurnika o obsadzie 216 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze geodezyjnym 98/4 położonej w obrębie geodezyjnym Antonowo w gminie Giżycko.

Stosownie do art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) – jeśli strony postępowania przed organem administracji publicznej były zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, to osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek do Sądu o przystąpienie do postępowania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2022-07-22
Data publikacji:2022-07-22
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Trojga
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:227