Obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2014 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 grudnia 2014

Olsztyn, dnia 18 grudnia 2014 r.

SKO.73.566.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamiam, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie w dniu 10 grudnia 2014 r. wydało decyzję ostateczną numer SKO.73.566.2014, po rozpatrzeniu odwołania od decyzji nr 23/14 z dnia 12 września 2014 r. znak: RR-AB.6733.23.2014 wydanej przez Wójta Gminy Szczytno w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji przeładunkowej w miejscowości Trelkowo na działce o nr ewid. 100/12, obręb Trelkowo, gmina Szczytno.
Akta sprawy wraz z decyzją Kolegium znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, gdzie strony niniejszego postępowania mogą się z nimi zapoznać z godzinach pracy urzędu.
Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data utworzenia:2014-12-18
Data publikacji:2014-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Anna Barkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Janicki
Liczba odwiedzin:6108