Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODT, XML, XLS, XLSX, ODS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG, PDF, ZIP, RAR, TAR, GZ.

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (DzU nr 200, poz. 1651) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie została uruchomiona elektroniczna skrzynka podawcza.

Kliknij aby przejść do Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Aby można było złożyć wniosek do urzędu przy pomocy dostępnego formularza konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (07:30-15:30) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr 2 przy ul. Kajki 10/12 w Olsztynie na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW
 3. Wysłanie dokumentu na adres sekretariat@sko.cso.pl

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Dokumenty elektroniczne na wymienionych nośnikach danych dostarczać mogą tylko i wyłącznie podmioty realizujące zadania publiczne.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptowalne formaty załączników to:

 1. DOC, DOCX, RTF, ODT,
 2. XML, XLS, XLSX, ODS,
 3. CSV,
 4. TXT,
 5. GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
 6. PDF,
 7. ZIP, RAR, TAR, GZ.

Inne wymagania:

 1. Dokumenty elektroniczne doręczane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 2. Dokumenty elektroniczne doręczane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu, a tym samym nie zostaną rozpatrzone.
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data utworzenia:2006-05-04
Data publikacji:2006-05-04
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Świstak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Świstak
Liczba odwiedzin:9372