obwieszczenie z dnia 21 listopada 2022 r. Nr SKO.73.548.2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 grudnia 2022

Olsztyn, dnia 21 listopada 2022 r.

SKO.73.548.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 21 listopada 2022 r. (SKO.73.548.2022) uchyliło decyzję nr I-27/2022 z dnia 16 września 2022 r. (znak: GP.6733.27.2022) wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Purda w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie stacji transformatorowej SN/nN, przebudowie linii napowietrznej nN oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV i budowie szafy kablowej na działkach nr 241/2, 242, 249 w obrębie Klebark Mały – i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną. Dniem zamieszczenia obwieszczenia jest dzień 1 grudnia 2022 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2022-12-01
Data publikacji:2022-12-01
Osoba sporządzająca dokument:Bogusława Dobkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:186