obwieszczenie z dnia 2 grudnia 2022 r. Nr SKO.73.607.2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 grudnia 2022

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2022 r.

SKO.73.607.2022

 OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2022r., poz. 329 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie informuję, że w dniu 2 grudnia 2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, za pośrednictwem operatora pocztowego, została przekazana - wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy – skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie Nr SKO.73.442.2022 z dnia 30 września 2022 r. utrzymującą w mocy decyzję Nr 21, znak: IB.III.6733.25.2020.AW wydaną w dniu 18 lipca 2022 r. przez Wójta Gminy Bartoszyce w sprawie ustalenia na rzecz P4 Sp. z o.o. w Warszawie warunków dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o numerze ewidencyjnym 117 położonej w obrębie Galiny w gminie Bartoszyce.

 Stosownie do art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2022r., poz. 329 ze zm.) – jeśli strony postępowania przed organem administracji publicznej były zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, to osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek do Sądu o przystąpienie do postępowania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2022-12-05
Data publikacji:2022-12-05
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Leśniewski
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:189