obwieszczenie z dnia 27 lutego 2023 r. Nr SKO.73.618.2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 marca 2023

Olsztyn, dnia 27 lutego 2023 r.

SKO.73.618.2022

 OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 27 lutego 2023 r. (znak: SKO.73.618.2022) uchyliło decyzję nr 25/2022 z dnia 10 października 2022 r. (znak: ZBG.6733.26.2022) wydaną przez działającego z upoważnienia Burmistrza Olsztynka Zastępcę Burmistrza w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej na części działki nr 381, 285 obręb geodezyjnym Mierki oraz na części działki nr 3205/3 obręb geodezyjny Łutynowo – i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną. Dniem zamieszczenia obwieszczenia jest dzień 8 marca 2023 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2023-03-08
Data publikacji:2023-03-08
Osoba sporządzająca dokument:Bogusława Dobkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:729