obwieszczenie z dnia 7 marca 2023 r. Nr SKO.60.11.2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 marca 2023

Olsztyn, dnia 7 marca 2023 r.

SKO.60.11.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023r., poz. 259) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie informuję, że w dniu 7 marca 2023 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, za pośrednictwem operatora pocztowego, została przekazana - wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy – skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie Nr SKO.60.106.2020 z dnia 10 lutego 2021 r. utrzymującą w mocy decyzję nr IB.III.6220.16.2019.AW wydaną w dniu 23 listopada 2020 r. z upoważnienia Wójta Gminy Bartoszyce przez Zastępcę Wójta w sprawie odmowy określenia na wniosek GBG Gołębiewski Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Gdańskim środowiskowych uwarunkowań na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wodnej Szylina Mała na rzece Łyna w km 31+750, gmina Bartoszyce, powiat bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie.

 

 

 

 


Stosownie do art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023r., poz. 259) – jeśli strony postępowania przed organem administracji publicznej były zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, to osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek do Sądu o przystąpienie do postępowania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2023-03-08
Data publikacji:2023-03-08
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Leśniewski
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:706