obwieszczenie z dnia 6 listopada 2023 r. Nr SKO.60.78.2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 listopada 2023

Olsztyn, dnia 6 listopada 2023 r.

SKO.60.78.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023r., poz. 259 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie informuję, że w dniu 6 listopada 2023 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, za pośrednictwem operatora pocztowego, została przekazana - wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy – skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie Nr SKO.60.46.2023 z dnia 5 września 2023 r. utrzymującą w mocy decyzję znak: KI.6220.4.2020 wydaną w dniu 4 maja 2023 r. z upoważnienia Wójta Gminy Świątki przez Sekretarza Gminy w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża „Kalisty” na części działki nr 466 położonej w obrębie Kalisty w gminie Świątki ze względu na niezgodność lokalizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023r., poz. 259 ze zm.) – jeśli strony postępowania przed organem administracji publicznej były zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, to osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek do Sądu o przystąpienie do postępowania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2023-11-07
Data publikacji:2023-11-07
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Leśniewski
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:663