obwieszczenie z dnia 15 listopada 2023 r. Nr SKO.60.81.2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2023

Olsztyn, dnia 15 listopada 2023 r.

SKO.60.81.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023r., poz. 1634 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie informuję, że w dniu 15 listopada 2023 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie została przekazana – wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy – skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie Nr SKO.60.17.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. utrzymującą w mocy decyzję nr 3/2023, znak: TI.6220.59.2021 wydaną w dniu 27 stycznia 2023 r. z upoważnienia Burmistrza Nidzicy przez Zastępcę Kierownika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Nidzicy w sprawie ustalenia na rzecz spółki Hydrogen Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 13 000 kWp na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 16/2, 16/3 położonych w obrębie 0012 Łyna w gminie Nidzica o całkowitej powierzchni gruntów zajętych pod instalację ok. 12 ha wraz z możliwością zastosowania magazynu energii o mocy do 13 MW.

 

 

 

 


Stosownie do art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023r., poz. 1634 ze zm.) – jeśli strony postępowania przed organem administracji publicznej były zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, to osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek do Sądu o przystąpienie do postępowania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2023-11-16
Data publikacji:2023-11-16
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Leśniewski
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:433