obwieszczenie z dnia 27 listopada 2023 r. Nr SKO.60.79.2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 grudnia 2023

Olsztyn, dnia 27 listopada 2023 r.
SKO.60.79.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 27 listopada 2023r. o nr SKO.60.79.2022 utrzymało w mocy w całości decyzję z dnia 12 października 2022 r., znak: RGT-OS.6220.2.2022 wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Dźwierzuty przez Zastępcę Wójta o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Dźwierzuty” o mocy do ok. 11 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr. ewid. 111/2 i 115/2 w obrębie 0002 Dźwierzuty.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Dźwierzuty, ul Niepodległości 6; 12-120 Dźwierzuty, gdzie istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z pozostałym materiałem sprawy w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Treść decyzji udostępnia się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w okresie od 4 grudnia 2023 r. do 18 grudnia 2023r.
Dzień w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie : 4 grudnia 2023 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2023-12-04
Data publikacji:2023-12-04
Osoba sporządzająca dokument:Adam Kokoryn
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:362