obwieszczenie z dnia 26 stycznia 2024 r. Nr SKO.60.105.2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 stycznia 2024

Olsztyn, dnia 26 stycznia 2024 r.

SKO.60.105.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023r., poz. 1634 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie informuję, że w dniu 26 stycznia 2024 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie została przekazana - wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy – skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie Nr SKO.60.79.2022 z dnia 27 listopada 2023 r. utrzymującą w mocy decyzję znak: RGT-OS.6220.2.2022 wydaną w dniu 12 października 2022 r., z upoważnienia Wójta Gminy Dźwierzuty przez Zastępcę Wójta o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Dźwierzuty” o mocy do ok. 11 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr. ewid. 111/2 i 115/2 w obrębie 0002 Dźwierzuty.

Stosownie do art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023r., poz. 1634 ze zm.) – jeśli strony postępowania przed organem administracji publicznej były zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, to osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek do Sądu o przystąpienie do postępowania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2024-01-29
Data publikacji:2024-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Leśniewski
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1306