obwieszczenie z dnia 19 lutego 2020 r. Nr SKO.60.123.2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lutego 2020

Olsztyn, dnia  19 lutego 2020r.

SKO.60.123.2019

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. art.74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)  informuję, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 19 lutego 2020r., nr: SKO.60.123.2019 utrzymało w mocy decyzję z dnia 12 grudnia 2019 r. o nr RGG.6220.19.2019 wydaną przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Kętrzyn Sekretarza Gminy Kętrzyn w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW i powierzchni zabudowy do 4,97 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Mażany, działki nr 52, 83, 84/1, 85, 86/1 obręb Mażany, gmina Kętrzyn.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Kętrzyn, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, gdzie istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z pozostałym materiałem sprawy w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dzień w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie : 26 lutego 2020 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2020-02-26
Data publikacji:2020-02-26
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Stasiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:155