obwieszczenie z dnia 27 lutego 2020 r. Nr SKO.73.51.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 marca 2020

Olsztyn, dnia 27 luty 2020 r.

SKO.73.51.2020

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 27 lutego 2020 r. (SKO.73.51.2020)  uchyliło decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Szczytno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu  średniego ciśnienia PE  dn63 oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia  PE dn25 na terenie działek o nr 61/3 , 62, 79/3 i 441/2  w obrębie 2 miasta Szczytno oraz na terenie działek o nr 121, 122/4, 131/14, 132/1, 133/4 i 133/6  w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno - i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

            Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną. Dniem zamieszczenia obwieszczenia jest dzień 6 marca 2020 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2020-03-06
Data publikacji:2020-03-06
Osoba sporządzająca dokument:Bogusława Dobkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:135