obwieszczenie z dnia 3 marca 2020 r. Nr SKO.73.41.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2020

Olsztyn, dnia 3 marca 2020r.

SKO.73.41.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie w związku z uzupełnieniem przez Prezydenta Olsztyna akt prowadzonego przez Kolegium postępowania dotyczącego odwołania od decyzji nr cp-2/2020 (znak: UA.6733.80.2019) z dnia 9 stycznia 2020r wydanej z upoważnienia Prezydenta Olsztyna w sprawie odmowy ustalenia na rzecz Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr: 16/14, 81/4, 97/7, 109/5, 412/4 obręb geodezyjny 49, położonych przy ul. Konopnej i ul. Żytniej w Olsztynie obejmującej budowę elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV, w celu zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych, wykonanie powiązania nowoprojektowanej sieci kablowej z istniejącą siecią napowietrzną nn 0,4 kV, w celu zwiększenia niezawodności zasilania odbiorców dotychczas zasilanych z tej linii – zawiadamia - o możliwości zapoznania się z treścią uzupełnionego materiału w sprawie w terminie 7 dni, a także, do czasu podjęcia decyzji w sprawie przez Kolegium, złożenia wyjaśnień i własnych uwag.

            Akta sprawy dostępne są w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30.

Dniem zamieszczenia obwieszczenia jest dzień 9 marca 2020 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2020-03-09
Data publikacji:2020-03-09
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Kopeć-Krause
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:198