obwieszczenie z dnia 18 marca 2020 r. Nr SKO.73.66.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 marca 2020

Olsztyn, dnia 18 marca 2020 r.

SKO.73.66.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2019r., poz. 2325 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie informuję, że do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie została przekazana - wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy – skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie Nr SKO.73.474.2019 z dnia 17 stycznia 2020 r. utrzymującą w mocy w całości decyzję nr 35b/cp/2018, znak: GPO.6733.34.2018 z dnia 6 sierpnia 2019 r. wydaną z upoważnienia Burmistrza Szczytna przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Szczytnie w przedmiocie ustalenia – na rzecz Energa – Operator S.A., Oddział w Olsztynie – lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii kablowej SN 15 kV, polegającej na wymianie istniejącego kabla elektroenergetycznego SN 15 kV typu 3xXUHAKXS 70 mm2 na nowy kabel typu 3xXUHAKXS 240 mm2 oraz wymianie istniejącego słupa na żerdzi podwójnej na nowy słup o żerdzi pojedynczej, na działce nr 346/2, obręb 6 Miasta Szczytno.

Stosownie do art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2019r., poz. 2325 ze zm.) – jeśli strony postępowania przed organem administracji publicznej były zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, to osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek do Sądu o przystąpienie do postępowania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2020-03-20
Data publikacji:2020-03-20
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Leśniewski
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:136