obwieszczenie z dnia 10 września 2020 r. Nr SKO.73.287.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 września 2020

Olsztyn, dnia 10 września 2020r.

SKO.73.287.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2019r., poz. 2325 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie informuję, że w dniu 10 września 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie została przekazana, za pośrednictwem operatora pocztowego - wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy – skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 10 lipca 2020 r. Nr SKO.73.472.2019 utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Dywity przez Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Dywitach z dnia 15 lipca 2019 r. (znak GP.6733.18.2019.KB) w przedmiocie ustalenia warunków dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV wraz z rozbiórką istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV oraz budowie stanowisk słupowych na dz. nr 92/1, 106/1 oraz 106/2 w obrębie Nowe Włóki, gmina Dywity.

Stosownie do art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2019r., poz. 2325 ze zm.) – jeśli strony postępowania przed organem administracji publicznej były zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, to osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek do Sądu o przystąpienie do postępowania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2020-09-10
Data publikacji:2020-09-10
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Kopeć-Krause
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:124