obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2020 r. Nr SKO.73.219.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2020

Olsztyn, dnia 10 grudnia 2020 r.

SKO.73.219.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie w związku z uzupełnieniem przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Dywity Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Dywity akt prowadzonego przez Kolegium postępowania zainicjowanego odwołaniem Agnieszki Szymańskiej-Wittouck od decyzji znak: GP.6733.19.2018.ŁB wydanej w dniu 28 maja 2020 r. przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Dywity Sekretarza Gminy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 247/9 położonej w obrębie geodezyjnym Dywity w gminie Dywity, dla której inwestorem jest spółka P4 Sp. z o.o. w Warszawie zawiadamia o możliwości zapoznania się z treścią uzupełnionego materiału dowodowego w sprawie, a także złożenia wyjaśnień i własnych uwag w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia obwieszczenia.

Z aktami wyżej wymienionej sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, ul. Kajki 10/12, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Uzgodnienia terminu można dokonać pod numerem telefonu 89 523 53 96.

Dniem ogłoszenia obwieszczenia jest dzień 22 grudnia 2020 r. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2020-12-22
Data publikacji:2020-12-22
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Trojga
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:106