obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2022 r. Nr SKO.73.127.2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 czerwca 2022

Olsztyn, dnia 8 czerwca 2022 r.

SKO.73.127.2022

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 66 a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 8 czerwca 2022 r. (SKO.73.127.2022) utrzymało w mocy decyzję z dnia 12 stycznia 2022 r. (znak: GP.6730.126.2021.ŁB) wydaną przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Dywity Sekretarza Gminy w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 36/7 położonej w obrębie Redykajny

            Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną. Dniem zamieszczenia obwieszczenia jest dzień  20 czerwca 2022 r. Treść decyzji będzie udostępniona na stronie BIP Kolegium w dniach od 20 czerwca 2022 r. do 3 lipca 2022 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2022-06-20
Data publikacji:2022-06-20
Osoba sporządzająca dokument:Bogusława Dobkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:37