obwieszczenie z dnia 20 lipca 2022 r. Nr SKO.73.356.2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lipca 2022

Olsztyn, dnia 20 lipca 2022 r.

SKO.73.356.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2022r., poz. 329 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie informuję, że w dniu 20 lipca 2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie została przekazana - wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy – skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie Nr SKO.73.228.2022 z dnia 24 maja 2022 r. utrzymującą w mocy decyzję Nr I-32/2021, znak: GP.6733.32.2021 wydaną w dniu 7 marca 2022 r. z upoważnienia Wójta Gminy Purda przez Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Purda w sprawie ustalenia, na wniosek Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Pv<0,50 MPa realizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 117/8, 117/4, 325/5, 337/9, 337/8, 119/12, 119/14, 136/6, 136/5, 329, 140/7 położonych w obrębie Szczęsne, gmina Purda.

Stosownie do art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2022r., poz. 329 ze zm.) – jeśli strony postępowania przed organem administracji publicznej były zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, to osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek do Sądu o przystąpienie do postępowania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2022-07-21
Data publikacji:2022-07-21
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Leśniewski
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:114