obwieszczenie z dnia 20 lipca 2022 r. Nr SKO.60.40.2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lipca 2022

Olsztyn, dnia 20 lipca 2022 r.

SKO.60.40.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2022r., poz. 329 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie informuję, że w dniu 28 czerwca 2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie została przekazana - wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy – skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie Nr SKO.60.20.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. utrzymującą w mocy decyzję znak: GPI.6220.14.2021 wydaną w dniu 17 stycznia 2022 r. z upoważnienia Burmistrza Działdowo przez Zastępcę Burmistrza w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu i uruchomieniu instalacji do odzysku odpadów złomu – strzępiarki (urządzenia mobilnego) na terenie nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Działdowo, dz. ew. nr 76, obręb nr 1 (gmina Działdowo, powiat działdowski, woj. warmińsko-mazurskie).

Stosownie do art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2022r., poz. 329 ze zm.) – jeśli strony postępowania przed organem administracji publicznej były zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, to osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek do Sądu o przystąpienie do postępowania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2022-07-22
Data publikacji:2022-07-22
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Leśniewski
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:102