obwieszczenie z dnia 20 lipca 2022 r. Nr SKO.73.305.2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lipca 2022

Olsztyn, dnia 20 lipca 2022 r.

SKO.73.305.2022

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2022r., poz. 329 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie informuję, że w dniu 29 czerwca 2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie została przekazana - wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy – skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie Nr SKO.73.174.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. utrzymującą w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 1 kwietnia 2021 r. Nr SKO.73.327.2020 stwierdzającą nieważność decyzji nr 25.2020, znak: RRG.6733.9.2020, wydanej w dniu 3 kwietnia 2020 r. z upoważnienia Wójta Gminy Giżycko przez Zastępcę Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Giżycko, w przedmiocie ustalenia, na rzecz P4 Sp. z o.o. w Warszawie, lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 124, obręb Sterławki Małe, gmina Giżycko.

Stosownie do art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2022r., poz. 329 ze zm.) – jeśli strony postępowania przed organem administracji publicznej były zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, to osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek do Sądu o przystąpienie do postępowania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2022-07-22
Data publikacji:2022-07-22
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Leśniewski
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:111